بازی های مختلف در پارک به انگلیسی

 

Playground – بازی های مختلف در پارک به انگلیسی

 

Rope bridge

rope bridge

Climbing frame

Climbing frame

Monkey bars

Monkey bar

Slide

slide

Swings

swings

Springy

springy

See saw

seesaw

Drinking Fountain

Drinking Fountain

Sandpit

sandpit

 

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود