معنی birds of a feather flock together

معنی birds of a feather flock together به این شکل میباشد که زمانی که قصد داشته باشیم بگوییم هر قشری باید با هم نوع خود کاری انجام دهد میگوییم birds of a feather flock together
برای مثال یک مرد فقیر قصد ازدواج با یک دختر بسیار ثروتمند را دارد. پدر آن پسر که مخالف این وصلت است میگوید Birds of a feather flock together.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود