ثبت نام موفق2018-05-17T16:07:34+00:00

[cs_content][cs_element_section _id=”1″][cs_element_row _id=”2″][cs_element_column _id=”3″][cs_element_gap _id=”4″][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”false” class=”cs-ta-center”]شما با موفقیت در وبینار (سمینار آنلاین) استاد عطایی ثبت نام شدید.
به زودی با شروع سمینار از طریق ایمیل لینک دعوتنامه کلاس برای شما ارسال خواهد شد.[/x_custom_headline][cs_element_gap _id=”6″][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]