گشتن در آرشیو

اصطلاحات رایج انگلیسی

در این قسمت رایج ترین اصطلاحات انگلیسی را با ترجمه فارسی و توضیح نحوه استفاده برای شما قرار خواهیم داد.

کلاس غیرحضوری دانش زبان انگلیسی استاد عطایی
ترم فروردین ماه ۱۴۰۰

وقت زیادی باقی نمانده...

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

فقط در ۸ ماه به انگلیسی مسلط بشید