داستان انگلیسی

//داستان انگلیسی
31 01, 2016

داستان شازده کوچولو (part 28)

توسط |2017-01-31T13:13:28+03:30ژانویه 31st, 2016|داستان انگلیسی, دیگر|۰ نظر

اینبار بخش بیست و هشتم داستان شازده کوچولو به اضافه ی معنی لغات کلیدی به فارسی رو خواهیم داشت که برای افزودن دانش لغات انگلیسی شما آورده شده است.

26 08, 2015

داستان شازده کوچولو (part 27)

توسط |2017-01-31T13:14:01+03:30آگوست 26th, 2015|داستان انگلیسی|۰ نظر

اینبار بخش بیست و هفتم داستان شازده کوچولو به علاوه معنی لغات کلیدی به فارسی که برای افزودن دانش لغات انگلیسی شما آورده شده است.

16 08, 2015

داستان شاهزاده کوچولو (part 26)

توسط |2016-10-15T10:34:48+03:30آگوست 16th, 2015|داستان انگلیسی|۰ نظر

اینبار بخش بیست و ششم داستان شاهزاده کوچولو به علاوه معنی لغات کلیدی به فارسی برای افزودن دانش لغات انگلیسی شما آورده شده است.

6 08, 2015

داستان زبان انگلیسی شاهزاده کوچولو (part 25)

توسط |2016-10-15T12:12:12+03:30آگوست 6th, 2015|داستان انگلیسی|۰ نظر

اینبار بخش بیست و پنجم متن داستان زبان انگلیسی شاهزاده کوچولو به علاوه معنی لغات کلیدی به فارسی برای افزودن دانش لغات انگلیسی شما آورده شده است.

21 07, 2015

متن داستان شازده کوچولو به زبان انگلیسی (part 23)

توسط |2017-01-31T13:16:02+03:30جولای 21st, 2015|داستان انگلیسی|۰ نظر

اینبار بخش بیست و سوم-متن داستان شازده کوچولو به زبان انگلیسی به همراه معنی لغات کلیدی به فارسی برای بالابردن دانش لغات انگلیسی شما آورده شده است.