گشتن در آرشیو

اصطلاحات و لغات انگلیسی

در این قسمت بهترین لغات و اصطلاحات محاوره ای انگلیسی را فرا خواهید گرفت

کلاس غیرحضوری دانش زبان انگلیسی استاد عطایی
ترم فروردین ماه ۱۴۰۰

وقت زیادی باقی نمانده...

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

فقط در ۸ ماه به انگلیسی مسلط بشید