در این مطلب ورد فمیلی (هم خانواده) کلمه ی avoid را به همراه مثال در قالب جمله یاد میگیرید.
هم خانواده های کلمه ی avoid:

 

avoid

avoid (v.)

به معنی اجتناب کردن هست

Road safety is taught to young children to avoid road accidents.

avoidance (n.)

به معنی اجتناب و پرهیز هست

The avoidance of injury is critical to a professional athlete.

avoidable (adj.)

به معنی قابل اجتناب و پیشگیری هست

In spite of these latest threats, war may still be avoidable.

 

 

این مطلب چند امتیاز داشت؟