مکالمه انگلیسی در ارتباط با مو

مکالمه انگلیسی در ارتباط با مو

 نکته: دقت کنید که در این مکالمه چطور از حال کامل استفاده شده. درواقع رنگ و مدل موی رییس در اینجا شواهدی هستتند بر اینکه چه اتفاقی در زمان گذشته رخ داده

 برای یادگیری بهتر به مطلب استفاده از حال کامل برای اتفاقات مشخص مراجعه کنید

Unsuitable Hair

odd hair

Anna: The boss looks odd today!

Lilly: She has had a new haircut.
Anna: I think her long hair was better. Her new haircut isn’t good on her.
Lilly: I guess the problem isn’t her hairstyle.
Anna: So, what is the problem?
Lilly: She has also dyed her hair. I think the color isn’t good on her.
Anna: Should we tell her about our opinion?
Lilly: Are you crazy?!

 

این مطلب چند امتیاز داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب وبلاگ عطایی آنلاین رو از دست ندید