اصطلاحات و لغات انگلیسیانگلیسی در دنیای واقعی

مکالمات انگلیسی در هتل

در ادامه بحث انگلیسی در هتل و مخصوصا لغات انگلیسی مربوط به هتل یک مجموعه از مکالمات انگلیسی در هتل رو براتون آماده کردیم که با ترکیب این قسمت ها بتونید به راحتی در مسافرت بعدی خودتون توی هتل همه کارهاتون رو خودتون انجام بدید.

سوالات و پاسخ های رایج مکالمات انگلیسی در هتل

 

1. Can I reserve a room?

ممکنه یه اتاق رزرو کنم؟

 

2. How much is the room per night?

قیمت اتاق شبی چنده؟

 

3. How much are your rooms?

قیمت اتاق هاتون چنده؟

 

4. What are your room rates?

نرخ اتاق هاتون چقدره؟

 

5. Have you got a single room for tonight?

آیا شما یک اتاق یه نفره امشب دارید؟

 

6. I’d like to stay in a en suite room.

می خواهم در اتاق با حمام اختصاصی بمانم.

 

7. I’d like to make a reservation for next week.

می خواهم برای هفته آینده یه اتاق رزرو کنم.

 

8. I’d like a room for the 18nd of March.

یه اتاق برای 18ام مارس می خوام.

 

9. Is it necessary to book ahead?

آیا باید جلوتر رزرو کنم؟

 

10. I want a room from June 11th to June 18th.

یه اتاق از 11ام ژوئن تا 18ام ژوئن می خواهم.

 

11. Do you charge extra for tow beds?

آیا هزینه اضافی برای تخت های دو نفره می گیرید؟

 

12. I’m going to stay for 7 days.

قرار است که به مدت 7 روز بمانم.

 

13. I’m going to need the room until 28th October.

اتاق را تا 28 اکتبر می خواهم.

 

14. Is there a restaurant in the hotel?

آیا این هتل رستوران داره؟

 

15. Do you have a triple room?

اتاق سه نفره دارید؟

 

16. Can I have a nonsmoking room?

ممکنه یه اتاق مخصوص غیرسیگاری ها داشته باشم؟

 

17. Could you book us in for the first and second of December?

ممکنه اول و دوم دسامبر برای ما رزرو کنید؟

 

18. Do you have any cheaper rooms?

آیا اتاق ارزانتری هم دارید؟

 

19. I will only need one room.

فقط یه اتاق لازم دارم.

 

20. I would like a Ocean view room.

یه اتاق رو به اقیانوس میخوام.

 

21. There will be four of us.

چهار نفر هستیم.

 

22. What day do you want to check in?

چه روزی می خواهید اتاق را تحویل بگیرید؟

 

23. What date are you looking for?

برای چه تاریخی می خواهید؟

 

24. Which date do you want to reserve?

یرای چه تاریخی می خواهید رزرو کنید؟

 

25. How many days would you like the room for?

اتاق را برای چند روز می خواهید؟

 

26. This hotel is fully booked up?

تمامی اتاق های این هتل رزرو شده است؟

 

27. How long are you going to stay at our hotel?

قرار است چه مدت در هتل ما بمانید؟

 

28. When will you be checking out?

چه روزی اتاق را تحویل می دهید؟

 

29. What sort of room would you like?

چه نوع اتاقی می خواهید؟

 

30. Do you have any vacancies?

آیا اتاق خالی دارید؟

 

31. How many rooms would you like to reserve?

چند اتاق می خواهید رزرو کنید؟

 

32. How many rooms should I reserve for you?

چند اتاق باید براتون رزرو کنیم؟

 

33. What’s the date of your arrival?

تاریخ ورودتان کی است؟

 

34. How can I help you?

چطور می توانم به شما کمک کنم؟

 

35. What type of room would you prefer?

چه نوع اتاقی مدنظرتان است؟

 

36. For how many nights?

برای چند شب؟

 

37. How many rooms will you need?

چند اتاق لازم دارید؟

 

38. Did you have a reservation?

آیا اتاق رزرو کرده بودید؟

 

39. Do you want a smoking room or a nonsmoking room?

اتاق مخصوص سیگاری ها می خواهید یا غیرسیگاری ها؟

 

40. What name is the reservation under?

با چه اسمی رزرو کردید؟

 

41. How many people is the reservation for?

رزرو برای چند نفره؟

 

42. How many adults will be with you?

چند بزرگسال همراهتون هست؟

 

43. Just 4 adults.

فقط چهار نفر بزرگسال

 

44. How many total children will be with you?

چند بچه همراهتون هست؟

 

45. Two adults and one children.

دو بزرگسال و یک بچه

 

46. A total of 3 adults and 2 children.

جمعا سه نفر بزرگسال و دو نفر بچه.

 

47. We only have a room with king size bed. Will that be ok?

فقط یک اتاق با تخت خیلی بزرگ داریم. خوبه؟

 

48. Can you give me my key?

ممکنه کلید را به من بدهید؟

 

49. Will you have our luggage sent up?

ممکنه چمدانمان را بالا بفرستید؟

 

50. Where is the elevator?

آسانسور کحاست؟

 

51. Please send the chambermaid.

لطفا خدمه هتل رو بفرستید.

 

52. How would you like to pay?

به چه صورت می خواهید بپردازید؟

 

53. I would like to pay by credit card.

می خواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم.

 

54. Does this hotel have a swimming pool?

آیا این هتل استخر شنا داره؟

 

55. Where is your indoor pool located?

استخر سرپوشیده تان کجاست؟

 

56. My minibar is empty.

یخچال اتاقم خالیست.

 

57. How do I restock my minibar?

چطور میتونم یخچال اتاقم رو پر کنم؟

 

58. I’d like to order a restock on my minibar.

می خواستم سفارش بدم که یخچال اتاقم پر بشه.

 

59. Is there a game room in this hotel?

در این هتل اتاق بازی هست؟

 

60. I’m out of clean towel. Can I have one, please?

حوله تمیز من تموم شده. ممکنه یکی داشته باشم، لطفا؟

 

61. I need more amenities, please.

لوازم بهداشتی بیشتری لازم دارم، لطفا.

 

61. Your room is on the second floor on the right.

اتاق شما طبقه دوم سمت راست می باشد.

 

62. Is there anything else I can do for you?

میتونم کمک دیگه ای بهتون بکنم؟

 

63. Breakfast is served from 6 to 9 a.m. every morning in the dining area.

صبحانه از ساعت 6 تا 9 صبح در محل غذاخوری سرو می شود.

 

64. Could I have the bill?

ممکنه صورتحساب رو داشته باشم؟

 

65. I’d like to pay my bill, please.

می خوام صورتحسابم رو پرداخت کنم، لطفا.

 

66. Could I have a receipt, please?

ممکنه رسید داشته باشم، لطفا؟

 

67. I’d like to check out.

می خوام اتاقم رو تحویل بدم.

 

68. My stay is over. Here’s the key to my room.

اقامت من به پایان رسیده. این هم کلید اتاقم.

 

69. please settle your bill before leaving the hotel.

لطفا قبل از ترک هتل حسابتان را تسویه کنید.

 

70. I hope you enjoyed your stay.

امیدوارم از اقامتتون لذت برده باشید.

 

71. Did you enjoy staying with us?

آیا از اقامت با ما لذت بردید؟

 

72. Have you used any of our services?

آیا از هیچ یک از خدمات ما استفاده کردید؟

 

73. Have you used the minibar?

آیا از یخچال اتاقتان استفاده کردید؟

 

74. Thank you, I took full advantage of the hotel’s facilities.

ممنونم، از امکانات هتل به طور کامل استفاده کردم.

 

75. I enjoyed the hotel.

از هتل لذت بردم.

 

76. Most of my time here was pleasant.

بیشتر اوقاتم اینجا رضایتبخش بود.

 

77. I’d be willing to try this hotel again.

این هتل رو دوباره امتحان خواهم کرد.

 

78. What time should I check out?

چه ساعتی باید اتاق رو تحویل بدم؟

 

79. Can I have a newspaper?

ممکنه یک روزنامه داشته باشم؟

 

80. Do you have concierge service here?

اینجا خدمات راهنمای هتل هم دارید؟

 

 

نمونه مکالمه انگلیسی در هتل

در این قسمت یک نمونه مکالمه انگلیسی در هتل رو براتون آماده کردیم تا بتونید درک بهتری از مطالب این قسمت داشته باشید.

 

Receptionist: Hello, Palazzo hotel. How may I help you?

سلام، پالازو هتل. چطور میتونم کمکتون کنم؟

 

Caller: Hello, I’d like to book a double room for the following weekend. Do you have any vacancies?

سلام، می خواستم یه اتاق با تخت دو نفره برای آخر هفته رزرو کنم. آیا جای خالی دارید؟

 

Receptionist: Yes, sir. We have several rooms available for the weekend. What date would you like to check in?

بله، آقا. چند تا اتاق برای آخر هفته داریم. چه تاریخی می خواهید اتاق را تحویل بگیرید؟

 

Caller: The 14th.

چهاردهم.

 

Receptionist: And how long will you be staying with us?

و چه مدت با ما می مانید؟

 

Caller: I’ll be staying for 5 nights.

پنج شب میمونم.

 

Receptionist: For how many people?

چند نفرید؟

 

Caller: Tow people. 

دو نفر.

 

Receptionist: Ok, what’s your complete name, please?

بسیار خب، لطفا نام کاملتان را بگید؟

 

Caller: Jack Jenkins. What is the total cost?

جک جنکینس. هزینه کل چقدر میشه؟

 

Receptionist: That would be $150 per night.

شبی 150 دلار میشه.

 

Caller: Ok, no problem.

بسیار خب، مشکلی نیست.

 

Receptionist: May I know your cell phone number?

ممکنه شماره تماستون رو داشته باشم؟

 

Caller: Sure. It’s 85422910

حتما. 85422910

 

Receptionist: Thank you. How would you like to pay?

ممنون. چطور هزینه تان را پرداخت می کنید؟

 

Caller: I would like to pay by credit card.

می خواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم.

 

Receptionist: Thank you Mr. Jenkins. Your reservation has been made for the 14th of this month for a double room. Check in is at 2 o’clock. If you have any other questions, please don’t hesitate to call us.

ممنون آقای جنکینس. رزروتون برای چهاردهم همین ماه برای یک اتاق با تخت دو نفره انجام شد. تحویل اتاق ساعت 2 انجام میشه. اگر سوال دیگه ای داشتید لطفا در تماس گرفتن تردید نکنید.

 

Caller: Thank you very much.

خیلی ممنونم.

 

خوب امیدوارم در سفر بعدیتون بتونید مکالمه انگلیسی در هتل رو به خوبی انجام بدید و هیچ مشکلی رو نداشته باشید. مثل همیشه اگر کلمه ای یا جمله ای رو بلدید در قسمت نظرات بنویسید یا اگر کلمه یا جمله ای اینجا پیدا نکردید و براتون سوال هست رو اینجا بنویسید تا جواب بدیم.

علی اکبر عطائی

علی اکبر عطائی مدرس زبان انگلیسی با تجربه 13 ساله تدریس حرفه ای - مبتکر سیستم آموزشی آنالیزی - برگزار کننده کلاس های دانش زبان (حضوری و غیرحضوری) - پادکستر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا