جملات دستوری در انگلیسی

 

quiet-281x300     در صورتی که در جمله امری از Please استفاده کنید , گفتار شما مودبانه تر خواهد بود.

Please leave me alone. I’m trying to learn English!

Give me some water, please.

negative form برای منفی کردن این فرم ساختاری Do not یا Don’t به ابتدای فعل اضافه کنید:

Don’t eat that!

Don’t touch it!

Don’t go. Stay at home and rest up. Get some sleep and recover.

در زبان انگلیسی Imperative form یا همان فرم امری برای دستور دادن, هشدار دادن , و نصیحت کردن به کار می رود. در این فرم ساختاری , جمله با “infinitive form of verb without “to شروع می شود. در زیر موارد استفاده از این فرم آمده است:

A) To give a direct order (دستور دادن)

Take that chewing gum out of your mouth.

Give me the details.

B) To give instructions and health advice (دستورالعمل دادن)

Open your book.

Take two tablets every evening.

در اینجا مثال هایی از Health advice یه همون نصیحت ها و دستور العمل های مربوط به سلامتی رو می بینید:

Exercise regularly.

Eat healthy food.

Brush your teeth regularly.

Sleep early.

Have regular medical checkup.

Relax.

Don’t stay up late!

Go on a diet.

C) To make an invitation (دعوت به کاری کردن)

Come in and sit down. Make yourself at home.

Have a piece of this cake. It’s delicious.

D) On signs and notices (بر روی علایم و نشانه ها)

Push.

Insert one dollar.

E) To give friendly informal advice (نصیحتی دوستانه و غیر رسمی کردن)

Speak to him. Tell him how you feel.

Have a quiet word with her about it.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود

1 دیدگاه
  1. Ehsan میگه

    خیلی عالیه واقعا من خیلی دوست دارم